Tuyển nhân viên bán hàng

Tuyển nhân viên bán hàng

09:13 - 10/06/2015

<p><strong>website: muasamvuive.com</strong> cần tuyển 01 nữ nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng.&nbsp;</p><p><br />Y/C tốt nghiệp PTTH trở l&ecirc;n, chấp nhận sinh vi&ecirc;n l&agrave;m theo ca, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, kh&ocirc;ng n&oacute;i ngọng, n&oacute;i lắp, tự tin trong giao tiếp;&nbsp;sử dụng th&agrave;nh thạo m&aacute;y t&iacute;nh, tin học văn ph&ograve;ng, internet...</p><p><br />Lương 3-4 triệu/ th&aacute;ng + c&aacute;c chế độ kh&aacute;c.&nbsp;</p><p><br />L&agrave;m theo giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh tại văn ph&ograve;ng. Từ thứ 2 đến thứ 7.&nbsp;</p><p><br />ĐT: 094 6638890 (li&ecirc;n hệ giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh).&nbsp;</p>