Tuyển nhân viên giao hàng

Tuyển nhân viên giao hàng

17:42 - 25/05/2015

Tuyển nhân viên giao hàng

<p>Tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng:</p><p>Tuyển nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng tại H&agrave; Nội&nbsp;<br />Y&ecirc;u cầu: Sử dụng được Smartphone, si&ecirc;ng năng, cẩn thận, chịu được &aacute;p lực, c&oacute; xe m&aacute;y, th&ocirc;ng thạo đường; thỉnh thoảng phải về muộn.<br />Lương: 4 triệu/th&aacute;ng (phụ cấp 500.000đ/th&aacute;ng)</p>